Beschermd Wonen in Ridderkerk

In het belang en welbevinden van onze bewoners heeft Zorgcentrum De Nes besloten vanaf vandaag (16 maart 2020) geen bezoek meer te ontvangen.

Op advies van de overheden, het RIVM, de GGD en externe deskundigen zal worden bepaald of we deze maatregelen na 6 april zullen moeten verlengen.

Het corona virus grijpt snel om zich heen. Met name de fysieke gesteldheid van mensen zijn bepalend voor de risico’s die het virus met zich meebrengt.Ook voor onze bewoners betekent dit dat het virus levensbedreigend kan zijn.

Om er alles aan te doen het virus buiten de deuren te houden zijn we genoodzaakt tot een dergelijke tijdelijke regeling.

Met Facetime en telefonisch contact zullen bewoners en hun naasten goed contact blijven houden. Activiteiten binnen en op het terrein met onze medewerkers zullen allen gewoon doorgang vinden, maar allen wel met het vermijden van sociale contacten met anderen.

De zorg, begeleiding en de warmte blijven allen natuurlijk zoals die u van ons mag verwachten.


Zorgcentrum De Nes is een particulier initiatief dat, vanuit een WMO-PGB arrangement, “Beschermd Wonen + 24-uurs zorg”, biedt aan mensen met een GGZ problematiek.

Tijdens de opname en begeleiding in de psychiatrie is onze cliënten geadviseerd om de zorg en begeleiding van een Beschermde Woonvorm te zoeken. Volgens hun behandelaar (psychiater) zijn onze cliënten onvoldoende in staat om zelfstandig te wonen. Er is in vrijwel alle gevallen sprake van een ernstige psychiatrische aandoening.

Hoewel onze cliënten net als ieder mens hunkeren naar zelfbeschikking, blijkt men daar dagelijks ondersteuning bij nodig te hebben. Hun behandelaar (psychiater) schrijft dit ook voor. Daarnaast kan de persoonlijke GGZ problematiek van dag tot dag verschillen en kan een psychose dagen aanhouden zodat er (plots) intensieve begeleiding en zorg noodzakelijk is.
Bij Zorgcentrum De Nes is er daarom sprake van 24-uur zorg, met natuurlijk een wakende wacht.

Elke cliënt is onder behandeling van een behandelaar (psychiater) en heeft een eigen FACT-team.
Bij Zorgcentrum De Nes, behandelen wij niet.

Omdat een dagritme helpt in de structuur van de cliënt bieden wij ook dagbesteding.