…waar participatie en zorg samenkomen

Zorgcentrum De Nes sluit op 01-05-2020 haar deuren.

Dat betekent (dus) dat wij geen nieuwe cliënten meer opnemen.

Ridderkerk, juni, 2019. Uitvoerig onderzoek leert ons dat het met de huidige regelgeving in de zorg, voor ons op deze locatie niet langer mogelijk is om een financieel gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Wij begeleiden onze huidige cliënten in de komende tijd naar een nieuwe woonplek.

Beschermd Wonen

“Beschermd Wonen” is bedoeld voor cliënten met een psychiatrische achtergrond, die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de WMO wordt van u verwacht dat u gaat participeren in de maatschappij. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, en wij gaan u daar bij helpen.

Als bewoner van de Nes woont u in een beschermde woonomgeving met een warm en huiselijk leefklimaat onder 24-uurs professionele begeleiding.

Woonbegeleiding

Zorgcentrum De Nes biedt u hulp op diverse leefgebieden: wonen, zingeving, dagbesteding, psychisch en sociaal functioneren.

Onze medewerkers helpen u structuur in uw leven aan te brengen. Zij leveren zorg op maat en ondersteunen u bij een bezoek aan de dokter, instanties, boodschappen of andere praktische hulp.

Onze opdracht

Het leiden van een goed leven is een primaire behoefte en wens van ieder mens.

De basis voor het leiden van een goed leven is de beleving van geborgenheid, nabijheid, vertrouwen, liefde en respect. In de ontmoeting en nabijheid van naasten geven wij betekenis en inhoud aan ons bestaan.